PUSAT SUMBER SEKOLAH

SELAMAT DATANG KE
PUSAT SUMBER SMK PENDETA ZA'BA 

"KE ARAH  PUSAT SUMBER SEKOLAH ABAD KE-21"


TRANSFORMASI PUSAT SUMBER SMK PENDETA ZA'BA
(2015 HINGGA 2018)

2015

2016

2017

2018


PENCAPAIAN PUSAT SUMBER SMK PENDETA ZA'BA

TAHUN 2017
1- Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Daerah Seremban  (Johan)
2- Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Sembilan (Naib Johan)
3- Anugerah Pusat Sumber Sekolah Terbaik sempena Anugerah Pembestarian PKG Ampangan 
4- Anugerah Guru Perpustakaan dan Media Terbaik sempena Anugerah Pembestarian PKG Ampangan (En Mohd Loqmanul Hakim, GPM SMKPZ)

TAHUN 2018
1-Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Daerah Seremban (Johan)
2- Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Sembilan (Johan)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA INDUK PSS SMKPZ

JAWATAN/
PROGRAM
TINDAKAN
BIDANG TUGAS
PENGERUSI
(Pengetua )

·         Sebagai penasihat dalam pentadbiran PSS
·         Memastikan PSS berjalan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Teknolgi Pendidikan (BTP)
·         Membantu serta menasihat perancangan, pelaksanaaan program-program untuk mendapatkan alat-alat atau media serta lain-lain kemudahan bagi memenuhi keperluan pendidikan yang kian mencabar
·         Membentuk satu dasar yang praktikal bersama pengerusi-pengerusi perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan ini dengan PSS yang lain dalam daerah yang sama dengan kerjasama dan bantuan PSS
·         Mengadakan perbincangan dengan pegai Bahagian Teknologi Pendidikan, Pegawai-pegawai PPD, Pegawai PKG, Pegawai Kurikulum Negeri, Pegawai Unit Teknologi Pendidikan mengenai Program Media Sekolah
·         Menasihatkan dan membantu mengurus perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS
·         Memberi pandangan serta membuat  penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajarandan pembelajaran di sekolah
·         Menyediakan kemudahan-kemudahan membaiki dan mengendalikan alatan pengajaran
·         Menyebarkan konsep-konsep PSS kepada guru-guru, murid-murid dan masyarakat tempatan

NAIB PENGERUSI
(GPK Akademik)·         Sebagai ketua pentadbiran PSS
·         Memastikan PSS berjalan dengan berkesan untuk mencapai objektif PSS
·         Membentuk satu dasar praktikal bersama Pengerusi mengenai perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan kerjasama dan bantuan PSS
·         Menyelaraskan kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat dan memerlukannya
·         Merancang untuk mendapatkan bantuan derma dari pihak-pihak tertentu dalam pelbagai bentuk modal dan material seperti wang tunai, buku-buku dan bahan APD serta kepakaran tertentu
·         Merancang untuk mewujudkan Pusat Sumber dan merangka peranannya, kepentingannya dan strategi perkembangannya
·         Merancang perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS
·         Membuat penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran
·         Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan PSS dengan sepenuhnya demi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran


Guru Perpustakaan dan Media (GPM)·         Memastikan PSS berjalan lancar
·         Bertanggungjawab ke arah mencapai objektif penubuhan PSS
·         Bertanggungjawab memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada AJK PSS
·         Menganjurkan bengkel/kursus dalaman di sekolah sendiri
·         Mentadbir dan menyelaras perkhidmatan Bahan Bantu Mengajar
·         Merancang perbelanjaan tahunan mengikut bidang-bidang sumber


GURU KANAN MATAPELAJARAN/ KETUA-KETUA PANITIA·         Mengetuai guru-guru dalam panitia masing-masing
·         Membuat saranan tentang jenis kursus/bengkel yang perlu diadakan
·         Menilai tentang keberkesanan alat/bahan yang dibeli atau dihasilkan
·         Membantu GPM meneliti dan mendapatkan alat/bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk guru dan murid
·         Merancang program/aktiviti yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pencapaian akademik pelajar
·         Mengemukakan masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi dalm bidang masing-masing serta berbincang untuk penyelesaian
·         Membantu GPM mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran mengikut panitia masing-masing


PERPUSTAKAAN
·         Merancang dan menyediakan peruntukan tahunan bagi membiayai perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dan akan dijalankan
·         Bertanggungjawab memilih dan mendapatkan bahan-bahan bercetak untuk kegunaan guru dan pelajar
·         Menggalakkan pinjaman bahan cetak dan bukan cetak yang terdapat di sekolah
·         Mengkatalog dan mengklasifikasi bahan cetak dan bukan cetak yang terdapat di sekolah
·         Menyediakan jadual pinjaman dan penggunaan
·         Memberikan khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan
·         Membuat bancian dan penilaian pinjaman setiap bulan
·         Mewujud dan memastikan sudut-sudut panitia mata pelajaran dilaksanakan
·         Menjaga keceriaan dan kebersiahn perpustakaan
·         Melantik dan melatih pengawas PSS yang baru supaya mahir dengan peraturan

PROGRAM NILAM·         Mengurus dan memastikan semua pelajar mempunyai buku rekod membaca
·         Mengurus program dan pertandingan galakan membaca
·         Mengurus fail-fail berkenaan NILAM
·         Mengumpul dan merekodkan maklumat pelajar
·         Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat
·         Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang berkaitan
·         Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada PKG dan salinan kepada Naib Pengerusi
·         Menyediakan pengkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan program NILAM
·         Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul
·         Memasukkan dan mengemaskinikan data dari semasa ke semasa
·         Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah
·         Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat sekolah
NILAM
(PENYELARAS TINGKATAN)

·         Mendapatkan borang kutipan bacaan dari Penyelaras NILAM
·         Mengedarkan borang kepada guru NILAM atau guru bahasa bagi setiap tingkatan untuk perolehan data
·         Mengumpul semua borang dan memasukkan data bagi tingkatan yang dipertanggungjawabkan

MAKMAL KOMPUTER

·         Mengadakan peraturan penggunaan makmal
·         Menceriakan makmal
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada di dalam makmal dengan baik
·         Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada GPM
·         Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam makmal
·         Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau peminjaman alat-alat atau bahan-bahan makmal dengan baik
·         Menggalakkan penggunaan makmal dalam kalangan pelajar dan guru
·         Menguruskan penggunaan makmal secara berterusan
·         Memastikan peralatan makmal yang berkuasa elektrik sentiasa dalam keadaan baik
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar

BILIK TAYANG DAN BILIK SALC

·         Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan APD
·         Memastikan alat-alat APD yang berkuasa elektrik dan perisian sentiasa dalam keadaan baik
·         Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada GPM
·         Mengemas, menyimpan dan menentukan alat-alat APD tidak mengalami kerosakan selepas digunakan
·         Menguruskan penggunaan APD secara berterusan
·         Menyelaras rancangan TV pendidikan (Campus ASTRO) mengikut jadual waktu sekolah dan menyemak rekod penggunaan guru-guru bersama pelajar
·         Memastikan keselamatan APD
·         Menggalakkan penggunaan APD dalam kalangan pelajar dan para guru
·         Merekod, menyimpan dan mengemaskinikan rekod penggunaan APD
·         Menceriakan bilik APD
·         Menyediakan laporan tahunan APD
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar


BULETIN PSS


·         Merancang dan mendapatkan bahan-bahan untuk siaran dalam buletin
·         Mengeluarkan buletin kepada para pelajar
·         Menguruskan jualan buletin kepada pelajar
·         Berkerjasama dengan panitia matapelajaran dan unit dokumentasi untuk mendapatkan bahan-bahan untuk disiarkan dalam buletinBILIK BAHAN BANTU MENGAJAR/KBKK·         Menyimpan rekod bahan bantu mengajar setiap panitia
·         Mengenalpasti bahan bantu mengajar yang diperlukanoleh panitia
·         Merekodkan penggunaan bahan bantu mengajar para guru
·         Membantu pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga bahan bantu mengajar
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar
·         Mengumpul borang rekod penggunaan dan pembinaan BBM dari guru-guru dan membuat analisis
SIARAYA/ RADIO SEKOLAH

·         Merancang secara bertulis dan melaksanakan aktiviti program radio sekolah
·         Memastikan pelaksanaan program radio sekolah berjalan dengan lancar pada setiap hari persekolahan
·         Merekodkan segala aktiviti yang telah dilaksanakan
·         Bekerjasama dengan panitia-panitia matapelajaran bagi mendapatkan bahan-bahan untuk siaran
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajarSANTAPAN MINDA·         Merancang dan menyediakan senarai giliran guru-guru yang akan memberikan Santapan Minda pada setiap hari Isnin di perhimpunan
·         Mencadangkan bahan bacaan atau bahan rujukan kepada guru-guru yang terlibat
·         Memaklumkan kepada guru-guru terlibat agar membuat persediaan sebelum tampil menyampaikan Santapan Minda
·         Kumpul dokumentasi, failkan dan hantar ke PSSUNIT DOKUMENTASI SEKOLAH·         Menyediakan borang laporan aktiviti/pertandingan untuk Kelab/Persatuan, Unit Beruniform dan Sukan/Permainan
·         Mengumpul borang laporan, kertas kerja dan dokumentasi aktiviti daripada AJK Dokumentasi
·         Menyerahkan kepada GPM untuk difailkan dan tujuan penerbitan Buletin
KOKURIKULUM

·         Mengedarkan borang
·         Mengumpul maklumat, aktiviti dan pencapaian pertandingan Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, Sukan Permainan untuk semua peringkat
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

SUKAN

·         Mengedarkan borang
·         Mengumpul maklumat, aktiviti dan pencapaian pertandingan Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, Sukan Permainan untuk semua peringkat
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

KURIKULUM


·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

PROGRAM SAHSIAH


·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

HAL EHWAL MURID

·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi


PAPAN KENYATAAN


·         Mendapatkan maklumat terkini jadual waktu, pekeliling pentadbiran dan program Rancangan Khas serta Kelas Aliran Agama dan memastikan ia sentiasa dikemaskini
·         Memastikan keselamatan dan keceriaan ruangan paparan
·         Mendapatkan daripada AJK Peperiksaan analisis ETR tingkatan 3 dan 5
·         Pelunjuran dan analisis peperiksaan PMR dan SPM
·         Mengumpul dan memaparkan bahan-bahan berkaitan bidang tugas masing-masing
·         Mendapatkan bahan-bahan tertentu seperti aktiviti dan maklumat profil di sekolah terkini daripada GPM
·         Mendapatkan dokumentasi terkini bergambar aktiviti yang berlangsung di sekolah daripada penyelaras dokumentasi/GPM
·         Memastikan bahan-bahan adalah terkini
·         Sentiasa peka dengan perubahan isu-isu semasa bahagian akademik


KORIDOR ILMU


·         Memastikan ruangan yang ditetapkan sentiasa dipaparkan dengan maklumat terkini tentang aktivit PSS dan bahan-bahan berkaitan
·         Menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk dipamer, dirujuk dan dibaca oleh pelajar
·         Memastikan keselamatan dan keceriaan ruangan paparan
PENYELARAS  BILIK-BILIK KHAS DAN UNIT BROSUR

·         Memastikan bilik-bilik khas berada dalam keadaan ceria, mempunyai maklumat terkini dan mempunyai rekod penggunaan dan peminjaman bahan/alatan
·         Menyediakan brosur PSS danmengedarkan kepada semua giri di samping meletakkan/memaparkan di lokasi tertentu
·         Mengumpul semua brosur bilik-bilik khas dan panitia kemudian diserahkan kepada GPM sebagai bahan papran di PSS
TAMAN HERBA

·         Menyediakan peraturan penggunaan taman
·         Memastikan setiap tanaman dilabel dengan nama pokok
·         Menambah jenis-jenis pokok herba
·         Memaparkan info-info tentang tanaman yang terdapat yang terdapat di dalam tanaman herba
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada dengan baik
·         Menggalakkan lawatan ilmiah dalam kalangan pelajar dan para guru ke taman herba
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar bagi penjagaan taman

BILIK-BILIK KHAS
-Galeri Sejarah
-Bilik PSV
-Bilik Reka Tanda
-Bilik BOSS
-Surau
-Bilik Sukan
-Bilik Masakan
-Bilik Jahitan
-Bengkel Elektrik
-Bengkel Kayu
-Bengkel Pertanian
-Bengkel Landskap
-Bilik Gerakan
-Bilik Kesihatan
-Bilik Peperiksaan
-Bilik LK
-Bilik Muzik
-Bilik Kaunseling
-Bilik POP
-Bilik PBS
-Kantin
-Bengkel Paip
-Bilik setem
-Bilik Filateli
-Bengkel Pengurusan diri
-Dewan Seri Pendeta
·         Mengadakan peraturan penggunaan bilik
·         Menceriakan bilik
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada di dalam bilik dengan baik
·         Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam bilik
·         Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau peminjaman alat-alat atau bahan-bahan dengan baik
·         Menggalakkan penggunaan bilik dalam kalangan pelajar dan guru
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar
·         Menyediakan brosur
PERPUSTAKAAN BERGERAK
“MOBILE NILAM”

·         Memastikan isi kandungan mobile library dikemaskini
·         Memastikan mobile library diletakkan di lokasi yang bersesuaian semasa perhimpunan sebagai bahan bacaan alternatif kepada murid
·         Memastikan keselamatan mobile library da nisi kandungannya
·          
WAKAF ILMU DAN LALUAN IQRA
f
·         Mewujudkan wakaf ilmu di astaka
·         Menyediakan bahan bahan bacaan ringan di astaka dari Perpustakaan
·         Memastikan wakaf ilmu berada dalam keadaan kondusif

No comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA