Thursday, 17 December 2015

Guru Disiplin

Guru Disiplin
  1. Membantu Pengetua merangka peraturan sekolah. 
  2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah. 
  3. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi. 
  4. Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar. 
  5. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua. 
  6. Menjadi Pegawai Perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/ penjaga dalam menangani masalah disiplin. 
  7. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat sekolah di kalangan pelajar dan guru. 
  8. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/ buku laporan disiplin. 
  9. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali.


Sumber : Fb Bumi Pendidik

No comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA