Thursday, 17 December 2015

Jawatankuasa Jadual Waktu

Jawatankuasa Jadual Waktu

Tugas
1.      Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
2.      Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
3.      Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
4.      Menetukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
5.      Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
6.      Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.
7.      Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
8.      Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan.
9.      Membuat pindaan, jika perlu.
10.   Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua.
11.   Berusaha menggunakan komputer dalam pengurusan jadual waktu.


Sumber: Fb Bumi Pendidik

No comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA