Thursday, 17 December 2015

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran
Senarai Tugas
 1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 
 2.  Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir setiap penggal bagi setiap tingkatan. 
 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa ditetapkan. 
 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/ penggal/ seminggu/ harian/ dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 
 5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki.
 6.  Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 
 7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. 
 8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 
 9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran dan PPD. 
 10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ di Bilik Khas/ Bilik ERT/ Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. 
 11. Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ jabatan Pelajaran Negeri/ PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 
 12. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 13. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 
 14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. 
 15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 
 16. Membantu menguruskan Bank Soalan.
 17. Menjalankan tugas seorangkaunselor dan seorang guru disiplin. 
 18. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Sumber: Fb Bumi Pendidik

No comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA